Sorun 1: Diş Sıyırma, Kırılma

 • Yanlış diş seçimi (Dişler çok ince veya kalın)
 • Kesilen malzeme sıkı sabitlenmemiş
 • İlerleme hızı çok yüksek
 • Talaş fırçaları çalışmıyor
 • Dengesiz hidrolik sistem dalmaya neden olur

Sorun 2: Ağız Çatlamaları

 • Kötü mil yatağı ya da kılavuzları
 • Arka klavuzlar çok ileride
 • Yan klavuzlar dişlere sürtüyor
 • Uygunsuz testere gerilimi
 • Kılavuz kolları birbirinden çok açık

Sorun 3: Testere Sırtı Çatlamaları

 • Aşınmış arka klavuzlar
 • Aşınmış yan klavuzlar
 • Testere sırtı aşırı gergin olarak daire flanşın üzerine binmesi

Sorun 4: Testere Sekmesi

 • Çarpık kaynak
 • Kesimde çok fazla diş olması
 • İsabet etmeyen dişler
 • Çok az ilerleme basıncı

Sorun 5: Dişlerin Erken Körelmesi

 • Şerit hızı malzemeye göre çok fazla
 • İlerleme hızı çok yüksek veya düşük
 • Yanlış diş seçimi
 • Aşırı sert malzeme
 • Malzemede yüzey bozuklukları (Kabuk – kum – pas – çürük)
 • Kesme sıvısı yanlış seçilmiş

Sorun 6: Testerenin Düzgün Kesim Yapmaması (Eğri kesim)

 • Düşük şerit gerilimi
 • İlerleme basıncı çok fazla
 • Gevşek veya aşınmış yan kılavuzlar
 • Testere makina kafasıyla gönyeli değil
 • Mengene testere ile gönyeli değil
 • Yataklar aşınmış
 • Testere körelmiş

Sorun 7: Kesimde Çok Ses Çıkması

 • Kesilen parça iyi sıkılmamış
 • İlerleme hızı çok fazla veya düşük
 • Şerit gerginliği çok az
 • Yanlış diş seçimi
 • Kör testere
 • Bakımsız makina

Sorun 8: Kesimler arası Talaş Farkı

 • Kesilen parça homojen dökülememiş olabilir
 • Kesilen parçalar aynı türden ama farklı alaşımlardan olabilir
 • Kesilen parçalar aynı şekilde mengeneye sıkılmamış olabilir